Omet navegació

Campus Itaca

El Campus Ítaca és un projecte organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona per a estudiants de secundària. L’objectiu d’aquest programa és animar els alumnes a continuar estudiant després d’acabar l’etapa d’ensenyament secundari obligatori.

En la nostra escola participen nois i noies de 15 anys que han acabat 3r d’ESO i que durant el proper curs, l’últim de l’etapa d’escolarització obligatòria, hauran d’optar entre accedir al món laboral, cursar algun mòdul professional de grau mitjà, o fer batxillerat.

El perfil d’alumnat al qual va adreçat és el d'estudiants amb bons resultats acadèmics però que pel seu entorn familiar i social, o per altres motius (crisi de l’adolescència, desig de disposar de més diners per a consum personal, etc.) algunes vegades no se senten atrets per l’opció de continuar estudiant. Sovint, tampoc no s’adonen de la importància de la formació per al seu futur professional i laboral, que encara veuen molt llunyà.