Omet navegació

Consell Escolar

JUNTA DIRECTIVA

 •  Xavier Joseph Benet (Director)
 • Marisa Moya Romera (Cap d’estudis)
 • Jordi Parés Esplugas (Secretari) 

SECTOR PROFESSORS

 • Lidia Luque González
 • Montserrat Tendero Ferrer
 • Clara Morodo Testa
 • Rubén Flecha Lacalle
 • Valentí Rodríguez Vea
 • Concepció Pujol Noguera
 • Rosa Maria Monsó Altés
 • Jonathan Bacaicoa Valls

 SECTOR PARES D’ALUMNES

 • Inmaculada Jiménez Martínez
 • Montserrat Tristany Franquesa
 • Luisa Mª Arias Villareal
 • Esmeralda Zaragoza (AMPA)

REPRESENTANT AJUNTAMENT

 •  Soledad Rosende Castillo

SECTOR ALUMNES

 • Biel del Valle
 • Jordi Ortega Brajboiu
 • Bernat Alemany Rubio
 • Ismael Abolafia Moro

REPRESENTANT PAS

 • Lluis Reynes Masferrer