Omet navegació

Direcció i coordinacions

JUNTA DIRECTIVA

Director : Xavier Joseph Benet

Cap d'Estudis : Marisa Moya Romera

Coordinador Pedagògic : Màrius Queralt Monistrol

Coordinador de Nocturn : Xavier Benedicto Grima

Cap d'Estudis Adjunt: Lidia Luque Gonzàlez

Secretari: Jordi Parés Esplugas

 

COORDINADORS/ES

Coordinador d'ESO (1r cicle) : Montserrat Barrieras Angàs

Coordinador d'ESO (2n cicle) : Raquel Basante Fernández

Coordinador Batxillerat : Valentí Rodríguez Vea

Coordinador d'Informàtica: Carles Morera Tous

Coordinador d'Activitats i serveis: Olga Font Planas

Coordinador de Riscos laborals: Jonathan Bacaicoa Valls

Coordinadora LIC: Mercè Llobera Ramon

 

CAPS DE DEPARTAMENT

Departament de Ciències Naturals: Roberto Artigaas Vilches

Departament d'Educació Física: Montse Tendero Ferrer

Departament de Ciències Socials: Marta Pañella Alcaraz

Departament de Llengua Catalana: Rosa Monsó Altés

Departament de Llengua Espanyola: Raquel Sintes González

Departament de Llengües Estrangeres: Ilse Maderthaner Casadesús

Departament de Matemàtiques: Conxita Pujol Noguera

Departament de Tecnologia: Francesc Pérez García

Departament de Visual i Plàstica: Carles Borràs Cortés

Seminari de Llengües Clàssiques: Andrés Martinez Reche

Departament de Física i Química: Verònica Santamaria Domènech

Seminari de Música: Consuelo Garví Ruiz

Departament de Psicopedagogia: Pere López Tolosana

Departament de Filosofia: Emilio Pérez Egido