Omet navegació

Estudis

Al nostre IES es donen els ensenyament d'Educació Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat en totes les seves especialitats. Treballem més de 75 professors per atendre uns 700 alumnes.

Educació Secundària Obligatòria

  • S'estructura en un cicle de quatre cursos acadèmics que, convencionalment, comprenen dels 12 als 18 anys.
  • En el nostre centre tenim cinc grups dels nivells de 1r ESO, 2n ESO, 3r ESO i quatre grups de 4t ESO.
  • Les matèries dels cursos 1r, 2n i 3r d'ESO són ciències de la naturalesa, ciències socials, geografia i història, educació física, educació per a la ciutadania i els drets humans, educació visual i plàstica, llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, llengua estrangera (anglès), matemàtiques, música, tecnologies, tutoria, religió (voluntària) i matèries optatives entre les que es troben el francès i la cultura clàssica.
  • Tots els alumnes de 4t curs d'ESO han de cursar les matèries següents: ciències socials, geografia i història, educació ètica cívica, educació física, llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, matemàtiques, llengua estrangera, tutoria i religió o activitats alternatives. A més, cada alumne/a haurà de cursar 3 matèries optatives específiques d'entre les següents: biologia i geologia, educació visual i plàstica, física i química, informàtica, llatí, música, segona llengua estrangera i tecnologia.
Batxillerat
  • S'estructura en un cicle de dos cursos acadèmics que, convencionalment, comprenen dels 16 als 18 anys.
  • Es pot cursar el Batxillerat en horari diürn i horari nocturn.
  • A l'IES Pompeu Fabra s'imparteixen les modalitats: Arts, Humanitats i Ciències Socials, Ciències de la Naturalesa i de la Salut i Tecnologia.
  • Al nostre IES estudien cinc grups de 1r de Batxillerat i quatre grups de 2n de Batxillerat en règim diürn i un grup de 1r i un de 2n en règim nocturn.