Omet navegació

Organització

L'organització de l'Institut es basa en el Consell Escolar on participa tota la Comunitat Educativa, la Junta Directiva, els Departaments Didàctics on s'agrupen els professors pel seu àmbit de coneixement, els tutors, i els Equips Docents de cada grup classe.

L'Institut Pompeu Fabra es troba a Martorell, a la comarca del Baix Llobregat.

Localització del centre