Omet navegació

PILE

PILE és l'acrònim de Projecte Integrat de Llengües Estrangeres i que es du a terme en el curs 2012-2013 i 2013-2014. L'objectiu del projecte és potenciar l'ensenyament d'assignatures en anglès al Batxillerat. En el 1r curs de Batxillerat Científic-Tecnològic es faran les assignatures de Contemporary Sciences, Mechanics i a 2n curs de Batxillerat Research Project. Està previst que durant el curs 2013-2014 es compti amb un profesor nadiu assistent al projecte.
El projecte PILE deriva d'un projecte anterior PELE (abreviatura del Pla Experimental de Llengües Estrangeres). Aquest pla té com a objectiu incrementar el coneixement de la llengua anglesa mitjançant la realització de diferents matèries d'ambit científic o humanístic en anglès, a més del reforç horari de la matèria de llengua anglesa. L'equip de professorat consta de cinc professores d'anglès (A.M. Fuentes, V. Gómez, A. Huguet, R. Parramón i M.Torra), cinc professors que donen o han donat les seves matèries en anglès (V. Izquierdo, T. Arenas, A. Cortel, F. Pérez i P. Puimedon) així com un professor nadiu assistent associat al projecte (G. Clark).
Per tal de donar continuitat al Projecte s'ha sol.licitat un PILE (Programa Integrat de Llengues Estrangeres)