Omet navegació

Projecte comarcal

És un projecte concedit pels Departament de Universitats, Empresa i Innovació als professors Miquel Vives, José Cabrero, Amalia Rey, Andrés Martínez i Francesc Pérez, que ens ha permet la compra de material específic (microscopis, destiladors, material divers de laboratori) per aconseguir els següents objectius.

 

OBJECTIUS

1. Donar a conèixer el patrimoni científic, lingüístic, històric i cultural en el camp de les plantes medicinals, aromàtiques i útils en relació al terme municipal de Martorell.

2. Conèixer quines plantes medicinals, aromàtiques i útils ha utilitzat la població de Martorell, tot indicant les plantes emprades actualment mitjançant enquestes, les utilitzades anteriorment a partir del fons documental de la farmàcia Bujons i de altres fonts bibliogràfiques.

3. Conèixer la flora aromàtica de la població de Martorell, ja que una bona part d’ella era d’ús per part de la població en el segle XIX i algunes encara avui.

4. Proposar itineraris per la descoberta de les plantes medicinals, probablement es proposarà un itinerari fins al Castell de Rocafort al municipi de Martorell

5. Proposta de la realització d’un jardí botànic de plantes medicinals al municipi de Martorell

6. Conèixer la etimologia dels noms populars de les plantes medicinals, aromàtiques i útils que s’utilitzen o s’han utilitzat a Martorell i especialment les fitonímies es a dir l’origen de topònims, nom de llocs o espais a partir dels noms de les plantes.

7. Inventariar, estudiar tot el contingut relatiu a plantes medicinals de la farmàcia Bujons per a la proposta de la seva restauració, dinamització i projecció cultural mitjançant la seva museïtzació.

Equip investigador en sortida etnobotànica al Castell de Rocafort (Martorell)