Omet navegació

Projecte entre autonomies

PROJECTE ARCE

El proyecto ARCE: Diversidad 100% Natural participen amb nosaltres instituts de Galicia, Extremadura i Canarias. En nom del projecte s'han entregat els premis Sant Jordi.

El projecte ARCE té els següents objectius:

  • Fomentar la convivència i intercanvi entre grups culturals diversos fora de l'entorn educatiu.
  • Intercanvi d'experiències en la docència de les diferents àrees i / o materials del currículum afavorint la implicació del professorat.
  • Introduir noves estratègies a l'aula, metodologies, formació del professorat i en la relació amb el pares i comunitat educativa.
  • Intercanvi d'experiències entre alumnes.
  • Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
  • Potenciar el reciclatge a tota la comunitat educativa (alumnes, professors i pares)

PROJECTE EN LA MEZCLA ESTÁ EL COLOR

Amb la finalitat d'establir agrupacions o xarxes de centres de diferents comunitats autònomes per a compartir experiències i enfrontar-se als problemes i reptes generats per la immigració, els instituts Pompeu Fabra de Martorell; Tiètar de Càceres; Doctoral de Gran Canària; i Mar Menor de Múrcia realitzen un projecte comú anomenat "En la mezcla esta el color".

Els professors participants són Núria Escudero, Maria Mestre, Montserrat Tendero, Txema Arenas, Victòria Mellado i Neus Barranco.

L'objectiu és afavorir la convivència, el coneixement i la integració de les diferents cultures i promoure un intercanvi d'experiències en la docència de les diferents àrees o matèries del currículum, així com la seva difusió a altres centres.

La primera reunió o trobada presencial d'aquest projecte es va celebrar a Tiétar (Cáceres) del 14 a 17 de febrer de 2008. A Càceres es van parlar dels aspectes organitzatius rellevants de cada centre, l'educació compensatòria i les aules d'acollida. La segona cita s'està realitzant aquesta setmana a Martorell on els integrants del projecte estan treballant l'acollida dels alumnes nouvinguts i les estratègies, activitats i materials per a la integració.

La responsable de l'IES Doctoral de Gran Canària, deia que s'emporta cap a la seva terra el projecte "aules obertes" del Pompeu Fabra. Unes aules semblants a les de diversificació curricular amb certes hores i assignatures en petit grup i altres en gran grup. El representant de l'IES Mar Menor de Múrcia troba a faltar els recursos en matèria d'integració que ofereix la generalitat als centres educatius.

Més informació a: