Omet navegació

Projecte euromediterrani

El projecte de cooperació euromediterrani (conegut com PECE-MED) titulat LANDSCAPE - “What we are surrounded by...." en el que participa el nostre centre els professors Mamen Zaera, Xavier Sánchez, Miriam Torra, Isaac Pérez i Xavier Joseph, amb el Amman Baccalaureate School de Jordània té el següents objectius:
  • Intercanvi d'experiències entre professors i alumnes
  • Profund estudi del paisatge (buscar els elements que constitueixen el paisatge i comprovar les conseqüències dels diferents models de gestió)
  • Cap al paisatge a través dels sentits
  • El treball interdisciplinari (Ciències Naturals, Tecnologia, Disseny, Art i Llengües)
  • Tenir l'oportunitat de conèixer diferents enfocaments pedagògics
  • Promoure el diàleg intercultural entre els països mediterranis
La nostra visita a l'escola jordana
 
Resum del nostre projecte euromediterrani