Omet navegació

Religió

Els següents documents són d'interès pels alumnes que cursen o volen cursar la matèria de religió:

Presentació de l'assignatura de religió

Contextualització de l'assignatura

Diccionari interreligiós (UNESCO, 2015)

Professor: Jonathan Baicacoa