Omet navegació

Salut i Escola

La Generalitat de Catalunya dins del programa "Salut i Escola" ofereix al centre un espai de salut de consulta oberta per tal d'orientar els alumnes de 3r i 4t d'ESO sobre temes d'alimentació, mèdics, sexualitat, drogodependències, etc ,...

En aquest centre aquest Espai de Salut es durà a terme cada dilluns a partir de les 10.30 h.

Aquest espai ofereix orientació, entre altres temes, respecte de:

  • Elaboració de dietes equilibrades
  • Tabaquisme
  • Drogues i alcohol (consum esporàdic o dependència)
  • Sexualitat responsable
  • Dubtes i angoixes referents a salut

Els alumnes del centre poden aclarir algun dels dubtes que pugui tenir d'algun d'aquests temes o d'altres relacionats amb la salut anant directament a l'espai de salut.

La consulta amb l'alumne/a és totalment confidencial i duta a terme per personal sanitari.

Les consultes poden fer-se a títol individual o en grups reduïts (màxim 3 alumnes).