Omet navegació

Technological creativity

L'Institut Pompeu Fabra de Martorell participa en el programa de tecnologies creatives del Departament d'Ensenyament que tracta de fer alumnes creatius tecnològicament mitjançant l'ús de hardware de codi obert com per exemple Arduino i llenguatge de programació com per exemple Processing. Podeu veure creacions dels alumnes a la web del Departament de Tecnologia del nostre centre.

processing 3Genuino 101