Omet navegació

Videoart

Animacions


 

Trailer curtmetratge

Video publicitari

 

Proposta de l'activitat -Sincronismes- Creació d'un banc d'imatges amb el qual es segueixen les ones de la pista de so, sincronitzant rítmicament imatge amb música.